MISIUNEA

Misiunea Centrului Rezidential Pentru Batrani este de a crea un serviciu pentru ingrijirea persoanelor varstnice, care sa asigure respectarea idenititatii, egalitatii de sanse, demnitatii si sigurantei, acordarea in regim rezidential a serviciilor de ingrijire sociale si medicale primare, persoanelor varstince cu sau fara apartinatori. Odata cu realizarea acestui proiect se vor crea si noi locuri de munca in comuna Vama, contribuind in mod direct la ridicarea standardului de viata in zona.

Titlul Proiectului

MODERNIZAREA, DEZVOLTAREA SI DOTAREA CENTRULUI REZIDENTIAL PENTRU BATRANI SI PERSOANE CU NEVOI SPECIALE

Finantat prin: Programul Operational Regional
Axa prioritara 3 - Imbunatatirea infrastructurii sociale
Domeniul major de interventie 3.2 - Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord -Est

Beneficiar: FUNDATIA UMANITARA GEANA

Bugetul proiectului:

Valoarea totala a proiectului: 3.498.749,94 RON
Valoarea eligibila a proiectului: 2.940.126,00 RON
Contributia Uniunii Europene: 2.499.107,10 RON
Contributia Guvernului Romaniei: 382.216,38 RON
Co-finantarea eligibila a beneficiarului: 58.802,52 RON

Durata proiectului: 24 luni calendaristice
Data inceperii proiectului: 12.06.2009
Data finalizarii proiectului: 11.06.2011

Obiectiv general

Dezvoltarea sociala, economica durabila a Regiunii Nord-Est prin dezvoltarea calitatii infrastructurii serviciilor sociale apartinand sectorului neguvernamental in comuna Vama, judetul Suceava.

Obiective specifice

Grupul Tinta:

Grupul tinta este format din persoane varstnice si cu nevoi speciale, vulnerabile din comuna Vama precum si din judetul Suceava, care au implinit varsta de pensionare, nu au familie si nu se afla in intretinere, nu au locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura una, au venituri insuficiente, nu-si pot asigura nevoile socio-medicale, sunt supuse riscului de marginalizare sociala si insingurare

Beneficiarii directi:

Activitati:

  1. Pregatirea tehnica a proiectului
  2. Pregatirea si derularea procesului de achizitie publica
  3. Infiintarea Centrului rezidential pentru persoane batrani si persoane cu nevoi speciale GEANA
  4. Promovarea proiectului
  5. Evaluarea si monitorizarea proiectului

Rezultate ale proiectului

1. Rezultate directe:

2. Rezultate calitative: